www.CITERA .cz

Aktivity Českého citerového kulturního centra

v roce 2010

        Koncem září vyšla dlouho očekávaná monografická publikace „Zither in Böhmen, Mähren und Schlesien“, jejímž autorem je Jan Folprecht. Prakticky jde o rozšířený aktualizovaný překlad do němčiny české publikace „Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Vydalo ji nakladatelství Moravská expedice. Obálku navrhl výtvarník Radek Nogol.
       
Zahraničnímu čtenáři kniha poskytuje mnoho překvapivých (a poprvé publikovaných) informací o bohaté minulosti citer v českých zemích. Případní zájemci se mohou obrátit se žádostí o bližší informace na el. adresu: „info@citera.cz“.

 

         P.S.
         Na dokončení knihy se významnou měrou podílel Mag. Wilhelm Neubauer z Vídně, jenž provedl konečnou jazykovou úpravu textu. Tato forma spolupráce je výsledkem déletrvajících přátelských vztahů členů Ostravského citerového klubu (OCK) s ním, neboť každý rok přijíždí, spíše vícekrát nežli jednou, do Ostravy, kde se věnuje formálním i neformálním konzultacím a výchově začínajících českých citeristů. Rád využívá rozsáhlý archiv not OCK ke studiu staré notové literatury a na oplátku poskytuje chybějící literaturu k doplnění. Touto spoluprací tak mohou citeristé jak Ostravě, tak i ve Vídni čerpat znalosti z kompletních souborů děl citerových skladatelů: C. Enslein, A.Huber, J. Fux aj.    Pro tuto záslužnou činnost byl zvolen čestným členem OCK.

         4.10.2010 uspořádal Ostravský citerový klub Radegast  citerový koncert v hudebním klubu Parník. Účinkujícími byli: Harald Oberlechner a Martin Mallaun z Rakouska a Michal Müller z Česka, kteří s určitými obměnami zopakovali svůj koncert z předchozího dne v Praze. Všichni tři se systematicky snaží hledat stále nové cesty pro soudobý výraz a uplatnění citer a snad právě proto mělo jejich vystoupení před vyprodaným sálem mimořádně příznivý ohlas. Česká televize pořídila při této příležitosti krátký záznam, který odvysílala 6.11.2010.
         http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183619616-kultura-cz/410233100152019/ - reportáž z koncertu začíná na 01:30 min


        PRAVIDELNÉ CELOROČNÍ AKTIVITY

        Schůzky citerového klubu jednou týdně v úterý od 16 - 18 hod.

        Instalace celoroční expozice o citeře na zámku Linhartovy u Albrechtic v květnu 2010.

        Provozování stálé expozice "Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku". Po 9 - 13 hod., Út 13 - 16 hod., St 13 - 17 hod.

       
 

       

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com