www.CITERA .cz

S citerovými muzei se roztrhl pytel

Jan Folprecht

       V posledních dvou letech vznikly v Evropě tři velké stálé expozice, monotematicky zaměřené na historii vývoje citer. To je již samo o sobě velmi pozoruhodné. Jistě nejsem jediným, který je všechna navštívil, ale patrně nás takových mnoho není. Chtěl bych na takovou možnost upozornit, neboť považuji zmíněný vývoj za symptomatický a hodný pozornosti. Rád bych se proto  podělil se čtenáři o své čerstvé dojmy. O expozicích budu referovat v pořadí, jak jsem je navštívil.

 

     První z nich bylo „Schweizer Zither Kultur Zenter“ ve švýcarském Konolfingen (u Bernu). Autorem a provozovatelem je Lorenz Mühlemann, který je bytostně spojen se svým muzeem, neboť nástroje opravuje, staví, koncertuje na většinu z nich, přednáší, provádí expozicí, vyučuje hře, publikuje odborné články a knihy, komponuje, nahrává a vydává. Dokáže dokonce paralelně organizovat další příležitostné výstavy ve Švýcarsku.

       Expozice je velmi prostorná a má dokonalé zázemí. Její koncepce je velmi zdařilá, neboť seznamuje jak s vývojem  v Evropě, tak se specifickým vývojem citer ve Švýcarsku. A to prostřednictvím nejen velmi zajímavých nástrojů, ale i dobové obrazové dokumentace. Protože mi bylo známo jak se Lorenz Mühlemann intenzivně věnuje akordovým a bezmatníkovým citerám, bylo pro mne velmi příjemným zjištěním rozsah a kvalita vystavených klasických hmatníkových citer.

Konolfingen – Schweizer Zither Kultur Zenter

 

Glarner Zither

       Nejvýraznějším celkovým dojmem  pro mne bylo, že toto muzeum je skutečně švýcarským citerovým kulturním centrem. Prostor expozice slouží k pravidelným hudebním schůzkám (výuka) a koncertům a je četně navštěvován pro všechny výše uvedené aktivity jejího provozovatele.

 

       Expozice citer v Dietenheimu je součástí Jihotyrolského zemského muzea lidové kultury. Dietenheim je téměř součástí  Brunecku (Brunico) v severní Itálii. Vystavené nástroje pochází ze sbírky p. Walthera Schwienbachera, dlouholetého a zaníceného sběratele citer a všeho, co s nimi souvisí. Zemské muzeum pro expozici vyhradilo samostatné oddělení ve třetím patře hlavní budovy. Vystavené exponáty jsou mimořádné sběratelské kusy a neopomíjí téměř žádného z významných evropských výrobců. Jsou prezentovány ve velmi vhodných vitrinách a každý nástroj je opatřen podrobnou faktografií.

Dietenheim near Bruneck in Südtirol

 

Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde,
Dietenheim Museo etnografico, Teodone, Brunico

       Velmi progresivním prvkem pro návštěvníky bylo umístění komunikačního zařízení do každého sálu, které tak doplňovalo vizuální složku o audio – video projekci historie a žánrovosti citerových skladeb (v podání Prof. Hannelore Laister a Heinze Gratze).

       Nejvýraznějším dojmem byla pro mne jedinečnost mimořádně kultivovaných vystavených exponátů. Zemské muzeum je velmi navštěvovaným kulturním zařízením a tak tato expozice má záviděníhodnou návštěvnost.

 

       Třetí  stálá expozice „Historie citer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (Citerarium) se nachází v centru Ostravy (ČR) a je provozována manželi Folprechtovými. Sbírka začala vznikat jako reakce na fatální informační vakuum, které o citerách v České republice panovalo po druhé světové válce. Proto celá koncepce expozice je systematicky zaměřena - tak jako u předchozích výstav v Chebu (1988), Frýdku-Místku (1996) a Praze-Hradčanech (1997) – na dokumentaci samostatného a kontinuálního vývoje výroby a užití citer v Českých zemích.

CITERARIUM

 

Gustav Friedl (Plesná) - kytarová citera s kovovým rámem

       Expozice je rozmístěna ve třech místnostech a předpokoji a důsledně je doplněna autentickými písemnými i grafickými archiváliemi, jakož i  průvodními texty. Rovněž jako ostatní využívá audiální složky. Kolekce grafik s citerovou tematikou začíná již na schodišti domu, kde navíc dominují zatím dvě rozměrmé malby (kopie motivů Fr.Defreggera). Poslední místnost je současně využívána citerovým klubem Radegast k pravidelným schůzkám.

       Těžko mohu jako autor hodnotit kvalitu této expozice, ale po zkušenostech s předchozími zmíněnými výstavami si troufám tvrdit, že vystavená kolekce předmětů přesvědčivě dokládá bohatou minulost citer u nás a že svým pojetím se stala skutečným muzeem citer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

 

       Domnívám se, že všechny tři expozice stojí za návštěvu. Každá předkládá návštěvníkům ke shlédnutí 70 až 90 unikátních nástrojů (při čemž každá uchovává dalších cca 200 ks  v depozitáři). Při případné návštěvě všech tří za sebou lze tak shlédnout  cca 250 historických citer a seznámit se s mnoha zajímavými souvislostmi. Důležité je, že dvě z expozicí neslouží jen k oživení nostalgických vzpomínek, nýbrž fungují jako živá a současná centra citerového života (pan Schwienbacher tak nemohl svůj koncept zaměřit, neboť žije v Anglii a navíc mu v tom brání jeho zdravotní stav). Věřím, že pro mimoevropské návštěvníky by mohl být zájezd po trojúhelníku Bern – Bruneck – Ostrava velmi atraktivní, zejména když při té příležitosti by rozšířili svůj program o návštěvu dalších menších expozicí v Městském muzeu v Ingolstadtu, či v Muzeu hudebních nástrojů ve Vídni.

-         Schweizer Zither Kultur Zenter

Burgdorfstrasse 8

3510 Konolfingen

tel.:0041 317910008

 

Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde

Herzog – Diet – Strasse 24

Dietenheim

I 39031 Bruneck – Südtirol

Tel.:0474552087

Fax.:0474551764

 

Citerarium

Masarykovo nám.20

710 00  Ostrava l

tel./fax: 00420596113096

www.citera.cz

e-mail: info@citera.cz

 

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com