www.CITERA .cz

Citrium - dámské citerové trio

 

Jak už název napovídá, Citrium tvoří tři české amatérské hráčky: Kateřina Lekšová (roz. Nováková), Jana Jodlbauer (rozená Arátorová, ale v průběhu existence tria se provdala) a Pavlína Pechková (roz. Cabadajová). Každá reprezentuje jinou část naší republiky, Katka Slezsko, Jana Moravu a Pavlína Čechy. Kromě hudby a lásky k citerám je spojuje ještě jedna věc: všechny tři jsou (nebo spíše vbrzku budou) učitelkami. Skupina se zformovala 26.1.2013 a to u příležitosti společného vystoupení, resp. reprezentace českých citeristů, v rakouském Laakirchenu (poblíž Linze).  V německy mluvících zemích vystupují pod názvem „Zitrium“, aby to lidé lépe přečetli.

     Vlastně ještě jeden moment je pro všechna tři mladá děvčata společný: na jejich citerovém vývoji, resp. zrání, se nenápadným, ale přesto významným způsobem podílel ostravský citerista a šéf tamního Českého citerového kulturního centra – Citerária, pan Jan Folprecht s manželkou Eliškou. U Pavlíny (nar.1993), která žije nejdále, to bylo už v jejím raném věku asi tří let, kdy její maminka našla po své pratetě na půdě citeru a rozhodla, že se dcera na ní musí naučit hrát. Manželé Folprechtovi přijeli tehdy k Cabadajovým do Žirovnice, nějaké ty struny, prstýnek, klíč a noty vzali s sebou a rodinu do hraní na citeru zasvětili. Hlavně ale doporučili k další edukaci nejbližší další citeristku, paní Boženu Bartošovou z Jindřichova Hradce. V současnosti, kdy Pavlína studuje na Pedagogické fakultě v Brně, to má do Ostravy, resp. do Beskyd, kde se také seznámila při letních seminářích ostravských citeristů se svými kamarádkami, o něco blíže.

     Také Kateřina (nar.1991) byla již od útlého dětství vedena matkou k hudbě. První krůčky s citerou činila pod vedením paní Janečkové, žijící ve Frýdlantu nad Ostravicí. Když pak po dvou letech souběžné výuky hry na hoboj na tamní ZUŠ nastoupila ke studiu tohoto nástroje na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, začala současně pravidelně docházet do Ostravského citerového klubu, který vedl a vede zmíněný pan Folprecht. Manželé Folprechtovi rozpoznali hned její talent ke hře na citeru, věnovali se jí a uvedli jí do prostředí zahraničních citeristů. Tak se mohla začít rychle zdokonalovat. V době, kdy na konzervatoři maturovala, byla v klubu již nejen první hráčkou, ale i hudební vedoucí souboru. To platí i v současnosti, kdy Katka pokračuje ve studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

     Třetí citeristka Jana  Jodlbauer (Arátorová, nar. 1979) pochází z Nového Jičína. Po maturitě na gymnáziu absolvovala  Janáčkovu konzervatoř v Ostravě - obor housle. Poté vstoupila na Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala obor „hudební věda a bohemistika“. Během studia se na roční stáži v Regensburgu seznámila se svým pozdějším manželem – hobojistou. V současnosti vyučuje češtinu pro cizince na zmíněné Masarykově univerzitě a též na brněnském VUT. Svou profesi houslistky uplatňuje například v souboru „Campagnuolo barock ansamble“, kde hraje první housle.

     Citeře se Jana věnuje nejkratší dobu, teprve asi necelé čtyři roky. Zaujala ji, když slyšela vystoupení p. Schmidta z Rakouska, který se jí ochotně ujal. Na semináři v Kautzenu, kde manželé Folprechtovi začínali rozvíjet kontakty rakouských a českých citeristů, se všechna tato děvčata potkala. Následné občasné návštěvy v ostravském citerovém klubu Janě pomohly lépe překonat úskalí začátků, kdy alespoň občasný kontakt se zkušenějšími je prakticky nezbytný.  

    Repertoár tria je velmi pestrý. Hrají různé vícehlasé skladby, od starší hudby až po tu moderní, nevyhýbají se lidovým písním. Noty si občas upravují samy, občas použijí i úpravy Ostravského citerového klubu. Jejich výhodou je to, že mohou využít i jiné nástroje, jejichž studiu se v předchozím období věnovaly – housle, hoboj či zobcovou flétnu. V současnosti hrají spíše na vernisážích, ve školních třídách, o vánocích v kostelích či kaplích. Míra jejich aktivit je zkrátka poplatná jejich vzájemné odlehlosti. Na samotné hře děvčat to však vidět není.

     Co se týče propagace citery, je nejagilnější Pavlína, která ji velmi systematicky prezentuje zejména na Pelhřimovsku a Jindřichohradecku. Také při vystoupeních Citria se ujímá průvodního slova. Tak jako Kateřina, i Pavlína využívá známostí a pomoci od vídeňského citeristy Wilhelma Neubauera, kterého poznala prostřednictvím manželů Folprechtových. Již léta tak každoročně zajíždí do rakouského Kautzenu  na tamní mezinárodní citerový seminář. Zkrátka citeristé jsou v celé střední Evropě jedna rodina a dvířka ke starším a zkušenějším citeristům nacházejí ti mladí všude otevřená.

     Myslím, že teď už je jasné, proč tento sborník věnoval jeho autor právě členkám Citria.

 

V Ostravě dne 26.3.2015                                                                                   Jan Folprecht