www.CITERA .cz

                                              Nová expozice CITERARIA:  expozice historie citer v Čechách, na Moravě a ve Slezku byla k 1.4.2021 přemístěna do sálu v přízemí.

Citerový klub Radegast
Masarykovo nám. 20
Ostrava 1

tel.: 596 113 096

e-mail: info@citera.cz