www.CITERA .cz

Katalog depozitáře Citeraria aneb 555 citer

Obsah


Předmluva
Úvod
Výrobci citer u nás
Mimokrušnohorští výrobci citer
Literatura
Legenda k systematice popisu
Koncertní citery
Statistická analýza citerové kolekce
Slovník místních názvů
Rejstřík výrobců citer
Bezhmatníkové citery
Akordové citery
Smyčcové akordové citery
Aeolské citery
Mechanické citery
Příbuzné nástroje