www.CITERA .cz

Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezku

Obsah


Legendární začátky rozmachu citer
Předchůdci citer
Dokumentace vývojového stadia citer na začátku 19. století u nás
Osobnosti, které utvářely novodobou citeru
Druhy citer
Struny
Ladění
Příslušenství
Výrobci citer u nás
Osobnosti z počátku 2. poloviny 19. století v Čechách
Rozmach citerových klubů
K historii pražských citerových klubů
I. pražský klub citeristů
Smíchovský klub citeristů
Mimopražské citerové kluby
Stopy českých citeristů v USA
František Schwarzer
Odborné citerové časopisy
Společenské zakotvení citer koncem 19. stol.
Vývoj po I. světové válce
Z historie citeristů na Plzeňsku
Co se v Praze i jinde hrávalo
Významné české osobnosti
Chronologický přehled českých škol hry
O stavbě citer - Ernst Volkmann vzpomíná
Válečné a životní vzpomínky Ernsta Volkmanna
Stav po II. světové válce
Vznik pravidelných novodobých setkání
Klub pražských citeristů
Setkání citeristů v letech 1990 - 1994
Ostravský citerový klub Radegast
Citerarium – Národní citerové kulturní centrum
Výčet hlavních aktivit v letech 1985 – 2003
Struktura a uskupení českých a moravských citeristů
Literatura
Jmenný rejstřík
Přílohy