www.CITERA .cz

Kompendium amatérských citeristů

Jan Folprecht, Ostrava 2020

Úvodem

V Kompendiu Jan Folprecht sestavil několik rad pro ty, kteří dnes začínají nebo  mají zájem se o citeře něco dozvědět. Kompendium není žádná ucelená teorie hry na citeru, ani ucelená škola hry. Obsahuje notové zápisy citerových skladeb, které by mohly usnadnit začátečníkům seznámení s citerou a pomohly zafixovat některé správné základní návyky při hře na citeru. Předkládaný text byl sestaven jednak na základě vlastních osobních zkušeností autora a jednak na základě moderních německých škol hry na citeru,resp. jediné novodobé české školy hry od Čeňka Brožovského, na níž toto Kompendium navazuje.

Kompendium amatérských citeristů ( stažení souboru PDF )

 

Obsah knihy