www.CITERA .cz

Výroční zpráva o činnosti a provozování stálé expozice

„Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ v roce 2004

       Pro tento rok nebyl získán žádný grant na provoz expozice. Rozvojové aktivity tedy byly zaměřeny na vyhledávání perspektivního řešení finanční podpory pro další roky. Jednáno bylo např. s nám. primátora města Ostravy Ing. Pražákem, se zmocněncem vlády pro severní Moravu a Slezsko Prof. Zamarským, s ředitelem odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR Dr. Žalmanem, s ředitelem Moravského zemského muzea Dr. Šuleřem, se zástupci čs.něm. Fondu budoucnosti, s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Lukšou a se starostou Mor. Ostravy a Přívozu Ing. Karpíškem (včetně jeho náměstků Ing. Janulíka a Ing. Svobody). Bohužel zatím stále bez reálného výsledku.

       Bylo proto pokračováno ve všech aktivitách předešlého roku ve stejné intenzitě, ale také bez možnosti rozšíření návštěvní doby a dalších aktivit. Přesto byla návštěvnost velmi dobrá, neboť ti, co si cestu do muzea našli, měli hlubší zájem a ten také dle jejich četných písemných výpovědí byl návštěvou plně uspokojen. Jejich počet je vzhledem k dobrovolnému vstupnému možno pouze odhadovat na 200 – 300 osob. Asi dvě desítky návštěvníků bylo ze zahraničí. Potvrzuje to, že v zahraničí požívá naše muzeum lepší ohlas a uznání, nežli doma.

       Kromě provozování stálé expozice byla provozována prostřednictvím internetu (kde má muzeum svou stránku) i poštovní korespondencí poradenská činnost.

       Předseda klubu, Ing. Folprecht, PhD. Se zúčastnil v září jako VIP prvního kongresu polských citeristů v Poznani. O svých poznatcích publikoval v zahraničních časopisech Saitenspiel (Německo) a Zithernewsletter (USA). V těchže časopisech publikoval i zprávu o setkání „Zither of Prague“, konaném v říjnu t.r.Někteří členové OCK zůčastnili se paralelního semináře a aktivně zde vystoupil M.Müller. Pro novou inscenaci R.Lupuse v Těšínském divadle nahrál M. Müller několik hudebních partů písní J.Nohavicy.

       ČT natočila a odvysílala krátký snímek o CITERARIU (v pořadu „Toulavá kamera“). Ing. Folprecht získal pro muzeum darem od pražského citeristy Jiřího Moravce jeho osobní notový archiv, jeho stativy k citerám atp. Zpracování této dokumentace si vyžádá delší čas.

       V průběhu roku došlo ke zcizení bezpečnostní kamery a tak musela být na náklady majitele pořízena nová. Majitel domu provedl nákladem cca 100.000,-Kč celkovou adaptaci prostor ve 2.patře téhož domu (cca 100 m ) pro možnost přemístění stálé expozice z 3. patra vstřícněji k návštěvníkům a současně i pro možnost vzniku „Českého citerového kulturního centra“ (ČCKC), tj. zejména pro vznik studovny, klubovny OCK a archivu.

       Provozní náklady, tj. v tomto případě nulových příjmů ztráty (např. pojistné, úklid, otop, elektřina atp. šly k tíži majitele prostor a sbírek Ing. Folprechta. Průvodcovské a další služby rovněž nebyly honorovány.