www.CITERA .cz

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Českého citerového kulturního centra

v roce 2005

       Díky finanční podpoře Krajského úřadu MS kraje bylo možno v tomto roce provést Klubem ostravských citeristů realizaci projektu „České citerové kulturní centrum“ (ČCKC). 20.9.2005 proběhla vernisáž všech nově upravených prostor. Zde se bylo možno přesvědčit nejen o úspěšném splnění vytčeného projektu po věcné stránce, ale i seznámit se s rozsahem aktivit ČCKC (poradenství, výuka hry na citeru , uspořádání semináře a vystoupení atp.). Celý rok probíhaly práce na konečné verzi knihy „Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Její vydání proběhne v tiskárně Propis do konce roku.

       Návštěvní doba byla rozšířena na tři dny v týdnu (Po, Út, St) a tato změna zvolna přináší nárůst počtu návštěvníků (v r. 2005 činí odhad 300 – 350 osob). Průvodcovské služby zajišťuje Ing. Aleš Zikmund a nabídka expozice je pravidelně zveřejňována v ostravském měsíčníku Program.

       Klubové schůzky probíhaly každý týden (úterý), kdy probíhala i výuka. Podařilo se v tomto roce získat 5 nových zájemců o hru na citeru z okolí a v rámci poradenství pak dalších 5 adeptů v ostatních částech republiky. Informační leták o Citerariu byl rozeslán základním a středním školám v Ostravě a v okolí.

       Významná byla návštěva Citeraria skupinou bavorských citeristů, vedených členem výboru Svazu německých citerových klubů D.Herrmannem z Mnichova. Jejich vystoupení 8.9.2005 v klubu Parník i následný seminář M. Müllera bylo velmi úspěšné.

       Neméně významná byla návštěva expozice členy Rotary klubu Ostrava dne 10.10.2005, jelikož někteří jeho členové projevili zájem o řešení podpory ze strany tohoto klubu pro další roky.

       Do expozice přibylo díky manž. Folprechtovým 5 nových exponátů, z nichž nejzajímavější je unikátní citerové harmonium. J.Folprecht přednášel s výborným ohlasem o stavbě citer ve Varhanářské škole v Krnově.

       Klub obdržel poděkování za spolupráci při pasportizaci muzeí kraje od nám. KÚ Ing. Carbola. Dále klub obdržel písemné poděkování za spolupráci při koncertu Janáčkovy filharmonie v rámci festivalu Nové hudby (zapůjčení 2 citer).

       O existenci Citeraria projevila několikrát zájem masmédia. V lednu byl vysílán krátký TV snímek o muzeu citer v pořadu Náš venkov, v dubnu byl J.Folprecht hostem hodinové besedy v ČR Ostrava, v srpnu byl odvysílán v ČT další snímek o Citerariu (opakovaně) a 18. září byl pozván opětně na další živou besedu do ČR Ostrava. Kabelová televize Ostrava natočila a odvysílala krátký snímek o našem klubu a expozici citer. O Citerariu publikovaly také deníky MF Dnes, Právo, MS deník a místní noviny (Zpravodaj ostravské radnice, Mariánskohorský zpravodaj atp.). Koncem roku vyšla kniha Toulavá kamera (nakl. Freitag), kde byly 4 strany věnovány Citerariu (jako jediné pozoruhodnosti v Ostravě a jedné ze čtyř v MS kraji). V USA byla publikována citerová skladba J.Folprechta „Vzpomínka na Fr. Schwarzera“ a v Japonsku skladba „Vzpomínka na lázně Skalka“.

       Koncem roku vystoupili členové našeho klubu (Fišerová, Pospíšilová, Zikmund, Folprechtová a Folprecht) na třech předvánočních společenských akcích.