www.CITERA .cz

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Českého citerového kulturního centra

v roce 2006

       Díky finanční podpoře Krajského úřadu MS kraje bylo možno v tomto roce 2006 provést Klubem ostravských citeristů realizaci projektu  "České citerové kulturní centrum"(ČCKC). Realizace probíhala přesně podle naplánovaného a sjednaného projektu.Rozsah aktivit ČCKC spočíval také v poradenství: přes 250 nejrůznějších kontaktů – viz evidence v klubové knize, ve výuce hry na citeru – viz evidence docházky, v uspořádání semináře a vystoupení atp. Byla zajištěna distribuce knihy „Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Její vydání proběhlo v tiskárně Propis na přelomu roku 2005/6.

       Klubové schůzky probíhaly každý týden (úterý), kdy probíhala i výuka. Podařilo se v tomto roce získat 3 nové, mladé a aktivní členy klubu a v rámci poradenství pak dalších 6 adeptů v ostatních částech republiky.

       Významná byla návštěva Citeraria malou skupinou rakouských citeristů, vedených Wilhelmem Neubauerem z Vídně. Jím vedený seminář, pořádaný naším klubem ve dnech 25 – 26.11.2006 a následné vystoupení 28.11.2006 v klubu Parník spolu s Michalem Müllerem bylo velmi úspěšné.

       Do expozice přibylo díky manž. Folprechtovým 9 nových exponátů.

       O existenci Citeraria projevila několikrát zájem masmédia. J.Folprecht byl třikrát hostem hodinové besedy v ČR Ostrava a několikrát byl odvysílán v ČT opakovaný snímek o Citerariu. O Citerariu publikovaly také: MS Deník, Senior tip, Saitenspiel, Die Volksmusik, a místní noviny (Zpravodaj ostravské radnice, Mariánskohorský zpravodaj atp.).

       Koncem roku vystoupili členové našeho klubu (Fišerová, Zikmund, Šádek, Folprechtová a Folprecht a j.h. Bašová) na předvánoční společenské akci.