www.CITERA .cz

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Českého citerového kulturního centra

v roce 2007

      

Díky finanční podpoře KÚ  a Nadace Landek bylo možno provést realizaci projektu „České citerové kulturní centrum“ (dále ČCKC) v plánovaném rozsahu. Věcná stránka muzejní expozice citer spočívala v:

a)      celoročním provozu expozice  v plánovaném rozsahu

b)      provozování archivu notové literatury včetně rozsáhlé aktualizace fondu, jehož výsledkem bylo zveřejnění seznamu notové literatury na internetu 

c)      provozování klubovny pro potřeby výuky (pravidelné týdenní schůzky)

d)     dohled nad distribucí knihy „Citery v Čechách .......“

e)      uspořádání výukového semináře (a to nejen pro členy klubu) a následného veřejného vystoupení.

    

Rozsah aktivit ČCKC spočíval také v poradenství. Prostřednictvím telefonů a e-mailů bylo kontaktováno kolem 200 osob, včetně několika nových zájemců o hru na citeru.

Počet návštěvníků činí odhadem 300-350 osob a nabídka expozice je pravidelně zveřejňována v ostravském měsíčníku Program.

Pozoruhodnými návštěvníky (díky internetu) byli hosté z Mexika, Ecuadoru a Jihoafrické republiky, cizinci z Evropy, včetně skupiny rotariánů z EU .

Významnou akcí byl ve dnech 16. – 18.11.2007 seminář, který opět vedl Mgr.W. Neubauer z Vídně. Závěrečné vystoupení účastníků semináře se konalo, jako v předchozím roce, v klubu Parník a bylo velmi úspěšné.

 

 Nad rámec plánovaných aktivit :

a)      proběhla ve dnech 25. – 27.7.2007 návštěva semináře v Kautzen ( Rakousko), kterého se zúčastnili manželé Folprechtovi spolu s mladou (16 let) a nadějnou citeristkou Kateřinou Novákovou ze Pstruží. Akce proběhla na vlastní náklady účastníků a kromě velmi úspěšné společenské propagace regionu při vystoupení, nepochybně přispělo i k dalšímu odbornému růstu mladé citeristky.

b)      instalace dlouhodobé expozice koncertních citer na zámku v Linhartovech ( u Krnova). V den vernisáže 26.5.2007 prošlo expozicí přes 1000 návštěvníků. Dále zde vystoupil polský citerista Grzegorz Tomaszevski, jehož vystoupení zprostředkoval J.Folprecht.

c)      19.9.2007 uskutečnili manželé Folprechtovi s velkým úspěchem přednášku s vystoupením pro Svaz nevidomých a to v Ostravě, Sadová 5.

d)     během léta byl natočen krátký snímek o Citerariu pro regionální vysílání ČT1 „Report“.