www.CITERA .cz

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Českého citerového kulturního centra

v roce 2008

      

    Díky finanční podpoře KÚ, statutárního města Ostravy a Nadace Landek bylo možno provést realizaci projektu „České citerové kulturní centrum 2008“ (dále ČCKC) v plánovaném rozsahu.

    

    Věcná stránka muzejní expozice citer spočívala v:

a)      celoročním provozu expozice  v plánovaném rozsahu

b)      provozování archivu notové literatury včetně rozsáhlé aktualizace fondu

c)      provozování klubovny pro potřeby výuky (pravidelné týdenní schůzky)

d)     dohled nad distribucí knihy „Citery v Čechách .......“

e)      uspořádání výukového semináře (a to nejen pro členy klubu) a veřejného vystoupení.

 

     Rozsah aktivit ČCKC spočíval také v poradenství. Prostřednictvím telefonů a e-mailů bylo kontaktováno kolem 120 osob, včetně několika nových zájemců o hru na citeru.

     Počet návštěvníků činí odhadem 300-350 osob a nabídka expozice je pravidelně zveřejňována v ostravském měsíčníku Program.

     Pozoruhodnými návštěvníky (díky internetu) byli rotariánští návštěvníci z Anglie,citeristé z Německa a Rakouska a významnou návštěvou byla osobnost guvernéra Rotary distriktu 2240
     Ing. Petra Pajase.

     O Citeráriu několikrát informoval ČR Ostrava i Praha, vyšlo několik článků v místním i celorepublikovém tisku a rozsáhlý článek byl opublikován v německém odborném časopise
     Saitenspiel.

     Nad rámec plánovaných aktivit vydal citerový klub dva svazky not ze svého repertoáru. Tyto partitury slouží k propagaci klubu a k výuce jiným citerovým klubům.

     V letošním roce slavil náš klub jubileum svého pětiletého působení v Ostravě a v této souvislosti uspořádal  dne 10.11.2008 vystoupení citerového virtuose Michala Müllera v klubu Parník.
     Tato akce byla spolupořádána ostravským Rotary klubem jako benefiční a její výtěžek byl spolupořadatelem věnován na struny úspěšné žačky našeho klubu, slečně Kateřině Novákové.

     Následujícího dne proběhl den otevřených dveří a také celodenní seminář, který vedl Michal Müller a také Mgr.Wilhelm Neubauer z Vídně. Tak jako vloni se setkal seminář s velmi příznivým
     ohlasem.
     Na jaře proběhla reinstalace dlouhodobé expozice koncertních citer na zámku v Linhartovech ( u Krnova). Tento zámek je velmi početně navštěvován.