www.CITERA .cz

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Českého citerového kulturního centra

v roce 2009

      

             Díky finanční podpoře Nadace Landek bylo možno provést realizaci projektu „České citerové kulturní centrum 2009“ (dále ČCKC) v plánovaném rozsahu.

             Věcná stránka muzejní expozice citer spočívala v:

a)      reinstalaci expozice a jejím celoročním provozu v plánovaném rozsahu

b)      provozování archivu notové literatury včetně rozsáhlé aktualizace fondu

c)      provozování klubovny pro potřeby výuky (pravidelné týdenní schůzky)

d)     dohled nad distribucí knihy „Citery v Čechách .......“

e)      uspořádání výukového semináře (a to nejen pro členy klubu) a vystoupení.

             Veškeré tyto body byly beze zbytku splněny.

            Během celého roku se probíhala klubová činnost. Evidence pravidelné výuky byla vedena v knize docházky. Aktivity ČCKC spočívaly také v poradenství. Prostřednictvím telefonů a e-mailů bylo
            kontaktováno kolem 100 osob, včetně několika nových zájemců o hru na citeru. Z řad zájemců o hru na citeru rozšířili členskou základnu klubu dva noví členové. V létě náš klub navštívili citeristé
            z plzeňska, aby se seznámili s expozicí citer a zavzpomínali na časy celorepublikových setkávání citeristů. Živě vystoupil s hrou na citeru Jan Folprecht.

            Počet návštěvníků se stabilizoval na 300-350 osob během roku a nabídka expozice je pravidelně zveřejňována v ostravském měsíčníku Program. Návštěvníci Citeraria byli nejen z České republiky,
            ale i ze zahraničí ( nejdále z USA - město Washington ) a to i díky internetovým stránkám citerového klubu Radegast.

            O Citeráriu několikrát informoval rozhlas a televize, vyšel článek o aktivitách citerového klubu Radegast  v německém odborném citerovém časopise Saitenspiel. Nad rámec plánovaných aktivit
            vydal citerový klub třetí svazek not ze svého repertoáru. Tyto partitury slouží k propagaci klubu a k výuce jak členů klubu, tak jiným citerovým klubům. Monografie „Citery v Čechách ….“ byla
            rozeslána do všech hudebních oddělení knihoven v České republice.

            Letos se rozšířila aktivita v notovém archívu na zahraničí. Vzájemnou výměnou kopií či duplikátů desítek až stovek partů různých skladatelů se úspěšně daří oboustranně obohacovat archivní fondy
            jak v Ostravě, tak ve Vídni. Podařilo se např. podstatně si oboustranně doplnit kolekce skladeb od Augusta Hubera, Josefa Fuxe, Carla Ensleina, Ferdinanda Kolmanka a jistě to bude i nadále
            pokračovat.

            Ve dnech 28.10 - 1.11.2009 proběhl citerový seminář, který vedl Mgr.Wilhelm Neubauer z Vídně. Semináře se zúčastnilo 12 citeristů. Zúčastnili se nejenom členové klubu, ale i citeristé z Prahy
            a Valašského Meziříčí. Tak jako vloni se setkal seminář s velmi příznivým ohlasem.

      Na jaře proběhla instalace dlouhodobé expozice akordových citer na zámku v Linhartovech ( u Krnova). Tento zámek je velmi početně navštěvován.