www.CITERA .cz

Paměti citeristy

Jan Folprecht, Ostrava 2011

 

Běh času v životě je neúprosný, takže i citerový život běží svým tempem kupředu.

A co zůstává za námi, co v těch, kteří tento citerový život zažívali a zažívají na vlastní kůži?

VZPOMÍNKY

Ty jsou však vázány na toho kterého jednotlivce, takže zachovat je jde touto cestou - vydat knihu, ve které jsou vzpomínky na citerový život zachyceny,

zakonzervovány pro následující generace jak citeristů, tak sympatizantů citery.

A tak je tomu i v tomto případě, kdy se pera a vzpomínání chytil Jan Folprecht a v knize PAMĚTI CITERISTY své zážitky dvaceti pěti let z citerového života zachytil ve vzpomínkách.

 

Pokud znáte nebo teprve poznáte citerovou monografii Jana Folprechta "Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku" s bohatou obrazovou přílohou, tak berte knihu "Paměti citeristy"

jako další, živou přílohu této monografie ve formě vzpomínek na příhody a příběhy, které Jan Folprecht s citerou prožil.

 

Autor: Jan Folprecht

Paměti citeristy

Vydavatel: Ostravský citerový klub Radegast, Ostrava 2011

"motto"